ประกันอุบัติเหตุไม่ได้คุ้มครองแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน

ปัจจุบันการเดินทางสัญจรไปไหนมาไหนสะดวกสบายมากขึ้นเพราะมีเส้นทางการจราจรและมีวิธีการเดินทางมากมายหลากหลายวิธี แต่ผู้คนก็ยังก็ยังนิยมใช้รถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ในการเดินทางอยู่
จะเห็นได้ว่าปริมาณรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆวัน แต่ไม่ว่าเราจะเดินทางๆไหน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือความไม่ประมาท และเป็นเรื่องจริงที่ว่าเราอาจจะระวังแล้ว แต่ก็ยังมีผู้คนจำนวนมากที่ยังใช้ชีวิตประมาทอยู่ ทำให้เราต้องไม่มองข้ามความสำคัญของการคุ้มครองสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับเราโดยที่เราไม่สามารถระวังได้ สิ่งนั้นก็คือประกันอุบัติเหตุ
ประกันอุบัติเหตุไม่ได้คุ้มครองแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเท่านั้นแต่ยังยังคุ้มครองอุบัติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอีกด้วย
บุคคลที่เหมาะจะทำประกันอุบัติเหตุเป็นเป็นอย่างยิ่งได้แก่ บุคคลที่ใช้ชีวิตหรือทำงานที่มีความสุ่มเสี่ยงในแต่ละวัน เช่น บุคคลที่ใช้มอเตอร์ไซด์ บุคคลที่ทำงานในไซ้งาน บุคคลที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่ากลุ่มคนจำพวกดังกล่าวมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าบุคคลทั่วไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลทั่วไปไม่เหมาะกับการทำประกันอุบัติเหตุ เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ในดทุกที่ทุกเวลาไม่มีใครสามารถคาดการล่วงหน้าได้
ประกันอุบัติเหตุนั้นมีด้วยกันหลายประเภท เช่น ประกันอุบัติเหตุรายบุคคล ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุเหตุสำหรับนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น
ประโยชน์ที่ได้จากการทำประกันอุบัติเหตุ โดยส่วนมากแล้วการชดเชยที่ได้ของประกันแต่ละเจ้าจะคล้ายๆกันดังนี้
• ชดเชยจากการสูญเสียอวัยวะ
• ชดเชยจากการทุพพลภาพ
• ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่ายา
• ชดเชยจากการเสียชีวิต ในกรณีนี้โดยส่วนมากแล้วจะได้เงินค่าชดเชยคืน 100%ของเงินเอาประกัน
ข้อยกเว้นจากการชดเชย การแข่งกีฬาประเภทที่อันตราย การจลาจล ประกันบางประเภทไม่ชดเชยบุคคลที่ขับขี่รถจักรยานยนต์
ปัจจัยที่มีผลต่อเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
• อายุ โดยปกติแล้วบุคคลที่มีอายุสูงกว่า 60 ปี จะมีเบี้ยประกันที่สูงกว่าบุคคลทั่วไป
• จำนวนเงินเอาประกันภัย
• ความคุ้มครองเพิ่มเติม บางท่านอาจจะต้องการซื้อความคุ้มครองในเรื่องของสุขภาพ หรือการซื้อแผนในเรื่องของกลุ่มอาชีพที่เสี่ยงก็สามารถเพิ่มเติมไปในกรมธรรม์ได้
อย่างไรก็ตามการที่เราจะทำประกันอุบัติเหตุ เราควรดูให้ดีก่อนว่าเราเหมาะสมกับประกันชนิดไหน โดยส่วนมากแล้วเบี้ยประกันจะแปรผันตามอัตราความเสี่ยงของอาชีพของแต่ละบุคคล ยิ่งใครที่มีอาชีพที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากยิ่งมีเบี้ยประกันที่ราคาแพงกว่าบุคคลทั่วไป อีกข้อที่แนะนำคือควรดูรายละเอียดในทุกๆข้อ ว่าประกันที่เราจะทำชดเชยในส่วนไหนและไม่ชดเชยในส่วนไหนเพื่อที่จะได้เป็นผลประโยชน์จากกรมธรรม์นั้นอย่างเต็มที่